06/01/2024
VIETNAMES FAMILY PARTNERSHIP KÊU GỌI TÀI TRỢ .

Vietnamese Family Partnership KÊU GỌI TÀI TRỢ🥰

✨Chúng tôi hiện đang trong quá trình tìm kiếm người tài trợ cho sự kiện tiếp theo của chúng tôi “Tết Cộng Đồng- Xuân Giáp Thìn”. Chúng tôi thiết lập bốn cấp độ tài trợ, mỗi cấp độ có những lợi ích khác nhau, như được trình bày trong bảng ở bài đăng trên.

Đăng ký và nhận tin tức mới nhất