Chính sách bảo mật này đã được biên soạn để phục vụ tốt hơn những người có liên quan với cách ‘thông tin nhận dạng cá nhân “của họ (PII) đang được sử dụng trực tuyến. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi một cách cẩn thận để có được sự hiểu biết rõ ràng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập từ những người truy cập vào blog, trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi những thông tin gì?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập tên, địa chỉ email hoặc các chi tiết khác của bạn để giúp bạn khi bạn cần trợ giúp hoặc bạn để lại thông tin liên lạc trong các phần bình luận (chủ động).

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, mở khóa các nội dung, khảo sát, tiếp thị, lướt website, hoặc sử dụng một số tính năng khác:

Bảo mật thông tin

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo trước. Điều này không bao gồm các trang web lưu trữ các đối tác và các bên khác, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động của chúng tôi, hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ chúng ta, quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của người khác.

Nội dung của bên thứ 3

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.