VỀ CHÚNG TÔI
Tầm nhìn và sứ mệnh
Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là tổ chức lớn nhất của người Việt đại diện cho người Việt tại Vương quốc Anh, hướng tới một cộng đồng Việt đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc và cùng nhau phát triển. Hội có tài chính tự chủ và độc lập để đạt được mục tiêu và sứ mệnh của mình.
Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn bằng Đảm bảo.
Hội được thành lập với mục đích đại diện cho người Việt Nam đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh, củng cố tình đoàn kết, hiểu biết, và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, giúp người Việt hoà nhập và phát triển trên đất nước Anh.
Hội cũng giúp giữ gìn bản sắc văn hoá Việt trong cộng đồng, tôn vinh văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế, qua đó thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ giao thương giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh.
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi định hướng cho các hoạt động, phương pháp tiếp cận, các quyết định của Hội, và hành vi của các thành viên trong Hội, đảm bảo các hoạt động của Hội phục vụ lợi ích của cộng đồng theo mục tiêu và sứ mệnh của Hội đã đề ra. Cụ thể bao gồm:

Đồng cảm (Compassion): Thể hiện sự đồng cảm, hiểu biết và quan tâm đến các cá nhân những người đang gặp khó khăn trong cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống. 

Hòa nhập (Inclusive) : Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về tư duy, lối sống, của các cá nhân trong cộng đồng. Đảm bảo rằng tất cả mọi người, bất kể khác biệt về trình độ, hoàn cảnh, xuất thân, giới tính hay tình trạng kinh tế xã hội, đều cảm thấy được hòa nhập, có giá trị, có tiếng nói và được tôn trọng.

Tin cậy (Trust): Nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng và tin cậy lẫn nhau trong Hội, với tất cả các bên liên quan (bao gồm người thụ hưởng, nhà tài trợ, và cộng đồng). Duy trì sự minh bạch, trung thực trong mọi hoạt động của Hội, đồng thời luôn thực hiện các cam kết đối với cộng đồng.

Hợp tác (Collaboration):  Thúc đẩy sự hợp tác giữa các cá nhân, Hội, và các bên liên quan (stakeholders) trong cộng đồng. Làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề chung, tập hợp các nguồn lực mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

Trao quyền (Empowerment): Trao quyền cho các cá nhân trong cộng đồng để họ chủ động trong việc tạo ra thay đổi tích trong cuộc sống của họ. Cung cấp các cơ hội xây dựng kỹ năng, giáo dục và các nguồn lực hỗ trợ cho phép các cá nhân cải thiện cuộc sống của họ và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Trách nhiệm giải trình (Accountability): Hoạt động với sự minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong mọi khía cạnh công việc của Hội trước những người thụ hưởng, nhà tài trợ và cộng đồng, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả cho mục đích chung của cộng đồng và phi lợi nhuận.

Tính bền vững (Sustainability): Thúc đẩy các giải pháp có tác động lâu dài và tích cực đến cộng đồng. Phấn đấu cho các chiến lược dài hạn nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và thúc đẩy sự tự chủ, tiếp tục duy trì các sáng kiến trong cộng đồng.

Ban Lãnh đạo
Ban lãnh đạo VAUK bao gồm:
Chủ tịch
Tăng Tuấn Tú
office@vauk.org
Phó Chủ tịch
Phạm Trung Kiên
kevin@knpglobal.co.uk
Phó chủ tịch
Vũ Kim Thanh
vktlondon@yahoo.co.uk
Phó Chủ tịch
Nguyễn Minh Đức
duc@a2btax.co.uk
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Thanh
thanhnguk@yahoo.com
Thành viên
Ban chấp hành
Ban chấp hành
Lê Văn Lợi
Ban chấp hành
Lê Thị Mỹ Lệ
Ban chấp hành
Nguyễn Thế Thắng
Ban chấp hành
Lan Vu
Tài chính
Kế toán
Nguyễn Minh Đức
Kinh tế đối ngoại
Ban Kinh tế đối ngoại
Phạm Trung Kiên
Phó ban Kinh tế đối ngoại
Lê Vinh
Nhân sự
Phát triển hội viên
Trần Xuân Thái
Truyền thông
Truyền thông
Vũ Kim Thanh
Truyền thông
Nguyễn Minh Đức
Thể thao ngoài trời
Trưởng ban Thể thao
Chiến Hà
Cố vấn
Cố vấn
Nguyễn Quốc Thanh
Cố vấn
Sơn Thành
Thư ký
Tổng thư ký
Nguyễn Thị Minh Tuyến
Thư ký
Bùi Ngọc Thúy
Câu hỏi thường gặp
Mọi thông tin bạn cần biết về VAUK và cách nó hoạt động.
Tổ Chức VAUK là gì và hoạt động trong lĩnh vực nào?
Làm thế nào để tìm hiểu về các sự kiện và hoạt động của VAUK?
Làm thế nào để trở thành thành viên của VAUK?
Làm thế nào để quyên góp cho các dự án và hoạt động của VAUK?
Làm thế nào để liên hệ với VAUK để đề xuất hợp tác hay gửi phản hồi?