Điều khoản sử dụng giải thích nguyên tắc hoạt động của một số nội dung bị khóa trên website này.

Trên trang web, bạn có thể gặp phải các tủ khóa Nội dung nào mà có thể yêu cầu bạn phải đăng nhập, đăng ký, nhập tên của bạn hoặc thực hiện các hành động khác để có được quyền truy cập vào các nội dung bị khóa.

Sử dụng địa chỉ Email của bạn

Khi bạn nhập vào email của bạn hay đăng nhập thông qua các mạng xã hội, bạn đồng ý rằng bạn địa chỉ email sẽ được bổ sung vào danh sách đăng ký cho việc gửi tin mục tiêu và các chương trình đặc biệt khác. Bạn có thể bỏ đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết ở cuối bất kỳ email nhận được từ chúng tôi.

Ứng dụng xã hội & Cấp quyền

Khi bạn đăng nhập thông qua các mạng xã hội, có thể bạn phải cấp quyền đọc hoặc thực hiện một số hoạt động xã hội các thông tin sau đây (theo chính sách bảo mật của trang web này):

Chúng tôi không bao giờ thu thập dữ liệu khác và không bao giờ công bố bất cứ điều gì trong các mạng xã hội từ thay cho bạn mà không có quyền của bạn.

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các Điều khoản sử dụng bạn có thể liên hệ với chúng tôi.