15/01/2023
Tết cộng đồng Xuân Quý Mão 2023

Tết Cộng đồng xin chân thành cảm ơn tổ chức Vietnamese Mental Health services đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi tiếp tục giữ gìn văn hóa Việt. VMHS là tổ chức phục vụ người Việt trong 30 năm qua, đã trợ giúp cho cộng đồng Việt bằng những hoạt động thiết thực như tổ chức hội thảo khoa học, kết nối các chuyên gia tâm lý, cung cấp dịch vụ tâm lý cho người dân bằng hai ngôn ngữ…http://www.vmhs.org.uk/

Ít ai trong chúng ta biết Director của VMHS dược nhận danh hiệu OBE – Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Ông Jack Sheil đã được Hoàng Gia Anh khen thướng cho những cố gắng của ông đối với hoạt động hỗ trợ tâm thần cho người Việt tại Anh.

Đăng ký và nhận tin tức mới nhất