Saturday, February 23, 2019

Bài viết mới nhất

CHÂN “RUNG” NHỮNG NGƯỜI CẦM “SÚNG”

    CHÂN "RUNG" NHỮNG NGƯỜI CẦM "SÚNG" Các bạn thân mến. Tôi mở Topic này , chụp những người đam mê cầm "súng" tìm tác phẩm. Do "bắn lén" nên không được phép xếp đặt , nhiều bức bị hạn chế về ánh sáng cũng như góc độ chộp. Chủ yếu là ghi hình ảnh mang tính thời sự …

Read More »