07/01/2024
HỒ SƠ BAN DỰ ÁN NGÀY GIỖ TỔ TOÀN CẦU

HỒ SƠ BAN DỰ ÁN NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU (VAG)

  1. Tóm tắt lịch sử hình thành VAG
  • Năm 2015: Tiền thân của Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được thành lập bởi một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn cộng đồng kiều bào của 7 quốc gia, nhân dịp về dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX, năm 2015 (Dưới tâm huyết của người sáng lập TS Nguyễn Thị Bích Yến, Austria)
  • Năm 2019: Phối hợp với Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài Thành lập Ban Vận động Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam ở nước ngoài (2/4/2019) (tại VN)
  • Năm 2019: (12/2019): Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu có pháp nhân thuộc Trung tâm liên Văn hoá, Khoa học và Truyền thông quốc tế (International Center Inter-culture, Science & Communication) (ICI International) tại EU.

2.Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học và Truyền thông Quốc tế (International Center Inter-culture, Science & Communication) (ICI International) được thành lập theo Quyết định số No.1579773559, ngày 12/12/2019 của Cơ quan quản lý các tổ chức, hiệp hội, Bộ Nội Vụ Austria, EU.
ICI International: https://www.youtube.com/watch?v=lvGmt8qzRsk

  1. Tư liệu hoạt động của VAG
  • Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu – Hành trình 6 năm lan tỏa phẩm hạnh Việt: https://fb.watch/bkP_Votb3k/
  • Hành trình 7 năm lan tỏa phẩm hạnh Việt: https://fb.watch/du8t0Xg1oQ/

Đăng ký và nhận tin tức mới nhất