Thursday, December 1, 2022
Home » Giới thiệu » Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh khóa 8

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh khóa 8

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh được bầu tại Đại hội lần thứ VIII diễn ra ngày 8/4/2018 ở London, Vương Quốc Anh.

Ban chấp hành Hội bao gồm:

Chủ tịch - Mr Vương Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch - Mr Nguyễn Quốc Thanh

Phó Chủ tịch - Mr Vũ Kim Thanh

Ban thư ký theo thứ tự bảng chữ cái của họ tên

Thư ký - Ms Anh Đào Carrick

Thư ký - Ms Bùi Thị Ngọc Thúy

Thư ký - Ms Nguyễn Thùy Linh

Các ủy viên theo thứ tự bảng chữ cái của họ tên.

Ủy viên - Mr An Ngo (Đại diện của VietPro)

Ủy viên - Mr Chiến Hà

Ủy viên - Ms Hoàng Thị Hải Hà

Ủy viên - Mr Lê Đại Vinh

Ủy viên - Mr Lê Văn Lợi

Ủy viên - Mr Lương Sơn Thành

Ủy viên - Ms Mỹ Lệ

Ủy viên - Ms Nguyễn Quỳnh Giao (Chủ tịch Hội Phụ nữ và Gia đình Việt Nam ở Anh)

Ủy viên - Mr Trần Xuân Thái

Ủy viên - Ms Vũ Thị Hương Lan

Tin & sự kiện của người Việt ở Anh