Wednesday, March 29, 2023
Home » Giới thiệu » Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh khóa 8

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh khóa 8

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh được bầu tại Đại hội lần thứ VIII diễn ra ngày 8/4/2018 ở London, Vương Quốc Anh. Ngày 12/2/2023 Hội đã có cuộc họp thường vụ và nhất trí thay đổi một số vấn đề trong nhân sự . Nay Ban chấp hành gồm có :

 

Chủ tịch Hội - Mr Tăng Tuấn Tú

Uỷ Viên Ban cố vấn - Mr Vương Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch - Mr Nguyễn Quốc Thanh

Phó Chủ tịch - Mr Vũ Kim Thanh

Ban thư ký theo thứ tự bảng chữ cái của họ tên

Thư ký - Ms Bùi Thị Ngọc Thúy

Thư ký - Ms Nguyễn Thùy Linh

Các ủy viên theo thứ tự bảng chữ cái của họ tên.

Ủy viên - Mr Chiến Hà

Ủy viên - Ms Hoàng Thị Hải Hà

Ủy viên - Mr Lê Đại Vinh

Ủy viên - Mr Lương Sơn Thành

Ủy viên - Ms Mỹ Lệ

Ủy viên - Ms Nguyễn Quỳnh Giao (Chủ tịch Hội Phụ nữ và Gia đình Việt Nam ở Anh)

Ủy viên - Mr Trần Xuân Thái

Ủy viên - Ms Vũ Thị Hương Lan

Tin & sự kiện của người Việt ở Anh