Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh được bầu tại Đại hội lần thứ VIII diễn ra ngày 8/4/2018 ở London, Vương Quốc Anh.

Ban chấp hành Hội bao gồm:

[author title=”Chủ tịch – Mr Vương Mạnh Hùng” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Vuong-Manh-Hung.jpg”][/author]

[author title=”Phó Chủ tịch – Mr Nguyễn Quốc Thanh” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Nguyen-Quoc-Thanh.jpg”][/author]

[author title=”Phó Chủ tịch – Mr Vũ Kim Thanh” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Vu-Kim-Thanh.jpg”][/author]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

Ban thư ký theo thứ tự bảng chữ cái của họ tên

[author title=”Thư ký – Ms Anh Đào Carrick” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Ms-Anh-Dao-Carrick.jpg”][/author]

[author title=”Thư ký – Ms Bùi Thị Ngọc Thúy” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Ms-Bui-Thi-Ngoc-Thuy.jpg”][/author]

[author title=”Thư ký – Ms Nguyễn Thùy Linh” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/PIC_0846.jpg”][/author]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

Các ủy viên theo thứ tự bảng chữ cái của họ tên.

[author title=”Ủy viên – Mr An Ngo (Đại diện của VietPro)” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Viet-Pro.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Mr Chiến Hà” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Chien-Ha.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Ms Hoàng Thị Hải Hà” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Ms-Hoang-Thi-Hai-Ha.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Mr Lê Đại Vinh” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Le-Dai-Vinh.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Mr Lê Văn Lợi” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Le-Van-Loi.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Mr Lương Sơn Thành” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Luong-Son-Thanh.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Ms Mỹ Lệ” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Ms-My-Le.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Ms Nguyễn Quỳnh Giao (Chủ tịch Hội Phụ nữ và Gia đình Việt Nam ở Anh)” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Ms-Nguyen-Quynh-Giao.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Mr Trần Xuân Thái” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Mr-Tran-Xuan-Thai.jpg”][/author]

[author title=”Ủy viên – Ms Vũ Thị Hương Lan” image=”https://vauk.org/wp-content/uploads/2018/06/Photo_Lan-Vu.jpg”][/author]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://vauk.org/tin-hoi-nguoi-viet-o-anh/” icon=”” target=”false”]Tin & sự kiện của người Việt ở Anh[/button]