Tin vui

Bà con cộng đồng người Việt Nam đang sống , làm việc , học tập tại Vương quốc Anh rất mừng , phấn khởi nức lòng được tin vui :
Ông Vũ quang Minh nguyên đại sứ đặc mệnh quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc nhĩ Lan nhiệm kỳ 2011 – 2014 được phong cấp :
Thứ trưởng bộ ngoại giao của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chúc mừng tân thứ trưởng

Chuân Và Chung