Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, phi chính trị, độc lập và tự quản, đại diện cho người Việt Nam đang định cư và làm việc tại Anh (UK).

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

Mục đích, tôn chỉ của Hội

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://vauk.org/tin-hoi-nguoi-viet-o-anh/” icon=”” target=”false”]Tin & sự kiện của người Việt ở Anh[/button]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

Quyền lợi của Hội viên Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh

I/ Được gặp mặt các chuyên gia để thảo luận các vấn đề:

II/ Được tham dự:

III/ Được hỗ trợ kịp thời

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://vauk.org/dang-ky-hoi-vien/” icon=”” target=”true”]Đăng ký hội viên online[/button]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

Cơ cấu tổ chức và ban chấp hành Hội

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh được bầu tại Đại hội lần thứ VIII diễn ra ngày 8/4/2018 ở London, Vương Quốc Anh.

Hội có 9 ban phụ trách tổ chức các mảng hoạt động của cộng đồng theo mô hình dưới đây.

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://vauk.org/contact/” icon=”” target=”true”]Liên hệ với chúng tôi[/button]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]