[button color=”blue” size=”medium” link=”https://vauk.org/dang-ky-hoi-vien/” icon=”” target=”false”]Đăng ký hội viên[/button]

I/ ĐƯỢC GẶP MẶT các chuyên gia để thảo luận và được tư vấn về các vấn đề như:

II/ ĐƯỢC THAM DỰ:

III/ ĐƯỢC HỖ TRỢ kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến pháp luật và các cơ quan công quyền.

Hot Line

Ms Anh Đào Carrick
Mob: 07490130207
Email: anhcarrick@googlemail.com

Ms Bùi Thị Ngọc Thúy
Tel: 07763365245
Email: ngocthuy412@gmail.com

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://vauk.org/dang-ky-hoi-vien/” icon=”” target=”false”]Đăng ký hội viên[/button]