Wednesday, March 29, 2023
Home » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh có 11 ban phụ trách tổ chức các mảng hoạt động của cộng đồng theo mô hình dưới đây.

 • Chủ tịch: Tăng Tuấn Tú
 • Ban tài chính :Kế toán, thu chi, thủ quĩ do Nguyễn Đức phụ trách .
 • Ban Công nghệ – Thông tin : (Ông Vũ Kim Thanh phụ trách tiếng Việt, cùng ông Lưu Phùng Nguyễn, anh Đức Nguyễn, anh Thái Trần, Lang Vũ và (Anh Phương phụ trách tiếng Anh ).
 • Ban Nhân sự. Ban phát triển hội viên : Chị Diana Tuyến và anh Vinh .
 • Ban văn hóa sự kiện: Gồm du lịch, ẩm thực, thời trang : Anh Lê Đại Vinh, Chị Hà Hoàng  và vợ chồng chị Nguyễn Minh Tuyến.
 • Ban Thư ký: Ms Bùi Thị Ngọc Thúy phụ trách)
 • Ban Thể thao: (Mr Chiến Hà cùng anh Thuận Nova )
 • Ban Lễ tân : Ngoại giao (Ms Bùi Thị Ngọc Thúy)
 • Ban Giáo dục: (Bà Quỳnh Giao phụ trách)
 • Ban Pháp chế : (Sẽ phát triển).
 • Ban hậu cần : ( Sẽ phát triển ).