Wednesday, March 29, 2023
Home » Giới thiệu

Giới thiệu

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh (VAUK) là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, phi chính trị, độc lập và tự quản, đại diện cho người Việt Nam đang sống và làm việc tại Anh.

Mục đích, tôn chỉ của Hội

  • Củng cố và phát triển tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau trong người Việt Nam đang sống tại Anh.
  • Động viên và giúp đỡ nhau sớm hòa nhập với cuộc sống tại Anh.
  • Tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng người Việt kinh doanh và làm việc theo luật pháp của Anh (UK).
  • Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước.
  • Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ giữa hai nước cùng phát triển trong mọi lĩnh vực.
Tin & sự kiện của người Việt ở Anh