Home » Nghệ thuật » Thơ ca » Vĩnh biệt Nữ Hoàng Anh Elizabeth II

Vĩnh biệt Nữ Hoàng Anh Elizabeth II

Nhà Thơ Trần Thuận

VĨNH BIỆT NỮ HOÀNG ANH ELIZABETH II

Uk nắng gắt chuyển thành mưa
Thu buồn ngập lá, thu tiễn đưa
Nụ cười chợt tắt, lòng đắng ngắt
Người khuất bóng rồi …Cứ ngỡ chưa!

Đại dịch vừa qua, lại chiến tranh
Lạm phát trời Âu đến thật nhanh
Uk rối rắm thay thủ tướng
Bà đi vận nước lắm mong manh

Bà là tự hào của quốc gia
Bà gieo hạnh phúc khắp gần xa
Từ tiền mua sữa cho trẻ uống
Nổi khắp phương trời tiếng vị tha

Ngày 8 tháng 9 năm 22
Anh Quốc mất đi bậc hiền tài
Cháu con mất đi bà chân quý
Thế giới mất người Elizabeth 2

Tôi dẫu tị nạn nước người thôi
Cũng đau cũng xót lắm người ơi
Con tôi cùng bao người Việt khác
Bà cũng giúp như Anh Quốc thôi

Cầu mong chốn ấy cuối phương xa
Thiên đường mở cửa đón rước bà
Bài thơ của Nova nhỏ bé
Tiễn bà thanh thản với cõi xa.

Trần Thuận
London 8-9-2022

Leave a Reply