Home » Uncategorized » Tin Buồn

Tin Buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo Ông Chuân Và Chung sinh ngày 7/10/1944. Đinh cư tại Vương Quốc Anh . Tạ thế vào ngày 29.12.2022 hưởng thọ 78 tuổi.
Gia đình đứng ra tổ chức tang lễ  vào 9.30 phút sáng ngày 25/1/2022
Tại địa chỉ :  Eltham Crematorium Crown Woods Way ,London SE9 2AZ.
Bà quả phụ cùng các con  trân trọng kính báo  
Nguyễn Thi Chua
London 19.1.2022 .

Ông Chuân Và Chung (1944-2021)
Thư ký kiêm Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Leave a Reply