Home » Cộng đồng Việt ở Anh » Người Việt ở miền bắc nước Anh vượt qua đại dịch

Người Việt ở miền bắc nước Anh vượt qua đại dịch

Mời quí vị và các bạn nghe anh Nguyễn Giang của BBC News Tiếng Việt trò chuyện cùng nữ nhà văn Hương Keenleyside và là Chủ tịch Hội người Việt miền Bắc nước Anh về cuộc sống của người Việt ở vùng này giữa đại dịch Covid. Nhà văn cũng chia sẻ về những hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực của Anh và nói về những dự định trong tương lai của mình.

Leave a Reply