Lời cảm ơn

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân đã tham gia Đại hội lần thứ 8,

Đại hội lần thứ 8 do Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh tổ chức vào ngày 8 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở của trường Việt Ngữ(London) đã thành công tốt đẹp.

Để có được sự thành công đó, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ về vật chât cũng như tinh than các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hôi. Thay mặt Ban tổ chức đại hội, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quí báu đó.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong tương lai.

Kính chúc Quý vị và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

T/M Ban chấp hành

Chủ tịch Hội
Vương Mạnh Hùng