Wednesday, February 1, 2023
Home » Tin tức » Hình ảnh hôm nay 11-9-2022 đưa linh cữu của Nữ Hoàng Elizabeth II từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyroodhouse ở Scotland

Hình ảnh hôm nay 11-9-2022 đưa linh cữu của Nữ Hoàng Elizabeth II từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyroodhouse ở Scotland

Hình ảnh hôm nay đưa linh cữu của Nữ Hoàng Elizabeth II từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyroodhouse ở thủ đô Edinburgh Scotland

Leave a Reply