Wednesday, February 1, 2023
Home » Uncategorized » Hình ảnh đại hội Liên Hiệp Hội người Việt Nam toàn châu Âu nhiệm kỳ 2 -2022-2026 .

Hình ảnh đại hội Liên Hiệp Hội người Việt Nam toàn châu Âu nhiệm kỳ 2 -2022-2026 .

Đai hội liên hiệp người Việt Nam toàn châu âu nhiệm kỳ II 2022-2026 đã thành công rực rỡ .
Từ 23 nước khu vực khu vực Châu Âu với sự tham gia của gần 300 đại biểu , trong đó có 60 đại biểu được bầu vào trong Ban chấp hành liên hiệp Hôi người Việt Nam tại Châu Âu .Các Đại sứ Việt Nam  tại 15 nước Châu Âu  đã  tham dự Đại hội  và có sự hiện diên của Lãnh đạo ủy ban Trung ương MTTQVN và ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài .
Đại hội 2 đã khẳng đinh sức mạnh đoàn kết và phát triển vững mạnh , nâng cao uy thế của công đồng người Việt Nam tại châu Âu .
Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh đã đề cử ông Lê Đai Vinh , đại diện cho Hội sang tham dự Đại hội  lấn này .  Xin chúc mừng sự thành công rực rỡ , chúc hội  thành công tiếp thành công để ngày càng phát huy năng lực tốt đẹp hơn nữa cho Châu Âu và toàn thế giới .
Phó chủ tịch  Hội   Vũ Kim Thanh .
London 21/10/2022

Ông Đinh Hoàng Thắng Chủ tịch Hội liên hiệp người Việt Nam tại Châu Âu .nhiêm kỳ 2 – 2016-2022 .
Ông Lê Đại Vinh đại diện cho Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh

 

Leave a Reply