Wednesday, March 29, 2023
Home » Giới thiệu » Liên hệ

Liên hệ

Văn phòng

Địa chỉ: 355A Barking Road, London E6 1LA
Tel: 0208 548 4604

Ban thư ký Hội

Ms Anh Đào Carrick
Tel: 07490130207
Email: [email protected]

Ms Bùi Thị Ngọc Thúy
Tel: 07763365245
Email: [email protected]

Ms Nguyễn Thùy Linh
Tel: 07999646827
Email: [email protected]

Ban quản trị website của Hội

Mr Vũ Kim Thanh (Truởng ban)
Email: [email protected]

Mr Lưu Phùng Nguyễn (nguyên chủ tịch Hội người Việt 1984-2003)
Email: [email protected]

Mr Trần Xuân Thái
Email: [email protected]