Thursday, December 1, 2022
Home » Uncategorized » Cầu thủ ơi …Làm chiến sĩ oai hùng

Cầu thủ ơi …Làm chiến sĩ oai hùng

CẦU THỦ ƠI …LÀM CHIẾN SĨ OAI HÙNG

(Viết trước trận đấu )

Hãy phất cao ngọn cờ hồng chiến thắng
Hãy tung cao những cú sút oai hùng
Chơi giao hữu nhưng cũng quyết tột cùng
Giành chiến thắng cho quê hương đất nước

Các tuyển thủ làm đối phương khiếp nhược
Tỏ rõ rằng một dân tộc Việt Nam
Trong gian nan đều ham học ham làm
Niềm vinh quang mãi ngàn năm chói lọi.

Có toàn dân theo các anh chống chọi
Giữ khung thành bền vững chẳng chuyển suy
Phải nện cho bọn Mã Lai lạy qùi
Dưới chân đồng các anh em dũng sĩ .

Hãy hô vang nước Việt Nam kỳ vĩ
Cầu thủ ơi …Làm chiến sĩ oai hùng
Cả đất nước đang mở hội tiệc tùng
Mừng các anh điệp trùng ghi bàn thắng .

Vũ kim Thanh
London 15-12-2018