Vũ kim Thanh vẽ tranh sơn dầu (Oil painting )

Check Also

David Hockney – Họa sĩ đương thời có tranh cao giá nhất

David Hockney vẫn vẽ ở tuổi 80. LTS. Họa sĩ Hockney vừa vẽ/thiết kế 1 …