Vũ kim Thanh – Ngâm Thơ – Bạn có nghe chăng ?

 

Check Also

Nỗi niềm quán nước

Ðã là cái quán nước Chẳng nề chi trẻ già Người hay và kẻ dở  …