Vũ kim Thanh – Ngâm Thơ – Bạn có nghe chăng ?

 

Check Also

Tình Biển

  Anh muôn đời là biển xanh huyền ảo Vỗ về em hạt cát bến …