Tuesday, October 23, 2018

Vũ kim Thanh – Ngâm Thơ – Bạn có nghe chăng ?

 

Check Also

Chùm thơ Haiku ứng tác của Vũ kim Thanh và Phạm Thúy Vinh (phần 11)

  Tôi đã thử nghiệm ứng tác cùng nhà thơ Phạm Thúy Vinh thì thấy …