Việt kiều có quyền sở hữu nhà ở trước năm 1991

Việt kiều có quyền sở hữu nhà ở trước năm 1991

Việt kiều có quyền sở hữu nhà ở trước năm 1991

 

 

 

Thứ hai, 8/5/2006, 10:30 GMT+7

 

 

 

Việt kiều quyền sở hữu nhàtrước năm 1991

Tất cả người VN định nước ngoài quốc tịch VN thể được phép xác lập quyền sở hữu đối với nhàtrước ngày 1/7/1991 (thời điểm trước khi Pháp lệnh Nhà ở).

Đó nội dung chủ yếu trong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự nhàđược xác lập trước ngày 1/7/1991 người VN định nước ngoài tham gia. Nghị quyết được áp dụng để giải quyết những giao dịch như cho mượn, cho thuê, thừa kế, tặng, cho, mua bán, đổi nhà ở, hiện những trường hợp này chưa văn bản pháp luật nào quy định.

Chiều 6/5, các đại biểu đã thảo luận dự thảo này cùng thống nhất với việc thừa nhận quyền sở hữu của Việt kiều đối với những loại nhàtrước 1/7/1991.

Theo dự thảo nghị quyết, hồ để xác lập quyền sở hữu nhàcủa Việt kiều gồm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy tờ chứng minh người VN định nước ngoài, các hợp đồng cho thuê, mượn, giấy tờ thừa kế

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung khác của nghị quyết để phiên họp sau thông qua, nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người VN định nước ngoài đối với nhà ở.

Phong Lan

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.