Saturday, August 15, 2020

Vài nét về trường tiếng Việt Vietschool London ở New Cross, London

(Theo Viet Page) Xin giới thiệu đến hội viên Trường tiếng Việt London, Vietschool London, có trụ sở tại Woodpecker Youth Centre, New Cross, SE14 6EU.

Lịch sử của trường và người lãnh đạo

Trường Tiếng Việt dạy trẻ em tiếng Việt, văn hóa, Toán và tiếng Anh. Đây là nơi tổ chức các lớp học cho học sinh từ 5 đến 15 tuổi vào Chủ nhật hàng tuần và tạo cơ hội cho những người tình nguyện mong muốn đóng góp để giúp đỡ cộng đồng. Cơ sở này đã phát triển để trở thành một phần của mạng lưới các trường học phụ đạo và bổ túc ở Lewisham.

Người sáng lập nhà trường là cô giáo Quỳnh Nguyễn, một người Việt đã định cư ở Anh từ năm 1994.

Từ những thấu hiểu sâu sắc về cộng đồng, cô giáo Quỳnh Nguyễn đã không ngừng cống hiến và đóng góp nhằm hỗ trợ cho người Việt tại Anh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Vốn là một giáo viên ngôn ngữ, chị nhận thấy các kỹ năng của mình có thể đáp ứng với nhu cầu thực sự trong cộng đồng như thế nào. Cùng những người cùng chung chí hướng và với sự giúp đỡ của Hội đồng Quận Lewisham, Quỹ trẻ em và các nguồn tài trợ khác, chị Quỳnh thành lập trường Tiếng Việt London (Vietschool London).

Chị Quỳnh cảm thấy niềm đam mê với việc tiếp tục giải quyết các nhu cầu về văn hóa và ngôn ngữ Việt trong cộng đồng. Qua trường Tiếng Việt, chị cũng tạo ra nhiều cơ hội để thu hút nhiều người hơn từ các cộng đồng khác đến trải nghiệm và tận hưởng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam phong phú.

Phóng sự của VTC10 về Vietschool London

Thông tin liên hệ của trường

  • Hiệu trưởng Ms Quỳnh Nguyễn
  • Điện thoại: 07543241425
  • Địa chỉ: Woodpecker Youth Centre, New Cross, SE14 6EU
  • Email: londonvietschool@gmail.com
  • Facebook: VietSchool London

Nguồn: VTC10, Voluntary Action Lewisham và Viet Page