Monday, November 19, 2018

Tuyết

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi…

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005

Check Also

Sẽ về thăm quê

SẼ VỀ THĂM QUÊ Tôi sẽ về thăm Hải Phòng ơi Bao năm lưu lạc …