Saturday, February 23, 2019

Tuyết

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi…

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005

Check Also

Chùm thơ HaiKu ứng tác của Vũ Kim Thanh và Phạm Thúy Vinh ( phần 18)

Phần 18   Tôi đã thử nghiệm ứng tác cùng nhà thơ Phạm Thúy Vinh …