Friday, February 28, 2020

TRỜI CAO CÓ THẤY ?

(sóng thần tại Ấn Độ dương 26-12-2004 )

Ông Trời là đấng tối cao 
Muôn phương khắp chốn trông vào cậy tin
Loài người thờ phụng trong tim
Nhà Thờ…Chùa …Miếu…nguyện tìm an vui
Mong sao no ấm ngọt bùi
Tâm hồn thanh thản đẩy lui đói nghèo
Sao trời nỡ đọa gieo neo
Sóng Thần, động đất , đói nghèo,lầm than ?
Trời có nghe tiếng kêu van
Con dân, hốt hoảng, nhà tan,sóng dồi
Hàng ngàn người chết …than ôi
Tiếng gào tiếng thét sục sôi đất lành
Trời gây hiểm họa tanh bành
Bao người tủi hận cũng đành cắn răng
Ngỡ rằng trời diệt ác tăng
Hay phường thất đức ,kiêu căng ,bạo tàn…
Bảo người trái đất huyênh hoang
Dựa vào khoa học chẳng màng trời cao
Trời nổi giận trời phóng lao
Mưa dông chớp giật đổ vào lương dân
Sóng thần khuấy đảo phong trần
Bao người thống khổ thân nhân chia lìa
Muôn loài nước mắt đầm đìa
Trời ơi…có thấu có chia sớt buồn ?
Vài dòng thơ tựa lệ tuôn
Mong trời thương cảm ngọn nguồn trần gian
Cầu Trời ban phát bình an
Muôn loài thoát khỏi muôn vàn khổ đau.

Vũ kim Thanh