Bài viết mới nhất

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHINESE NEW YEAR 2014 TẠI LONDON .

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHINESE NEW YEAR 2014 TẠI LONDON . MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHINESE NEW YEAR 2014 TẠI LONDON . Hằng năm ở thành phố Luân Đôn (London )thủ đô vương quốc Anh. Cộng đồng Hoa kiều lại tổ chức một buổi rất trọng thể để đón Tết cổ truyền. Khu vực Soho còn gọi là China Town …

Read More »

Tết cổ truyền của dân tộc

Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam . Năm nay Táo Quân chuyên dõi theo về tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam có chuẩn bị một bài tấu trình khá dài để đọc trước Ngọc Hoàng và các Táo chuyên ngành hàng năm . Toàn văn bản tấu trình như sau :

Read More »