Thư mời họp

Thư mời họp

                         Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh

                              Thư mời họp

                  Kính mời :  Ông / bà

                 Tới dự buổi họp định kỳ của BCH hội quý 4 / 2012 .

                               Vào hồi 15 giờ ( 3 giờ chiều )

                                Thứ hai ngày 10 / 12 / 2012 .

                                 Tại địa điểm V club , Số nhà 255 Mare Street

                                               Hackney , London E8 3NS .

         Nội dung buổi họp :

               +   Tổng kết công tác quí 3 & 4 /2012 của hội .

               +    Chương trình công tác quý 1 / 2013 .

               +    Ổn định và phân công cho từng thành viên BCH

                      ( tự đánh giá của mỗi người với công việc được giao ).

                +     Đóng góp bổ sung của các thành viên BCH .

 ( Nếu ai không đến họp được cần thông báo trực tiếp cho anh Thành hoặc     

     Anh Chung thư ký hội ) .

                                                                 London 29 / 11 / 2012

                                                       Tổng thư ký : Chuân Và Chung

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *