Friday, February 22, 2019

Thu đến

 

 

Thu vừa đến thì thào tiếng gió

Biển lòng hờn tiếng vó câu xa

Thương người mỏi gối bôn ba

Ðường xưa lẻ bóng châu sa não nùng

 

Thơ nhiệt huyết trùng phùng khúc hát
Nốt giao mùa bát ngát yêu thương

Anh xoa dịu gió mưa sương

Bờ môi ngọt thắm toả hương sắc ngời .

 

Ðời dẫu biết mưa nguồn nắng thác

Chết vương sầu sống khác chi nhau

San vơi nỗi đắng niềm đau

Bài thơ dệt mộng cùng nhau tỏ bày .

 

 

Trăng chiếu sáng trên sông nước trắng

Trái tim hồng gọi nắng mùa Thu

Mây vàng ấm áp lời ru

Rừng xanh trút lá phiêu du đất trời .

 

Vũ kim Thanh

Check Also

Chùm thơ HaiKu ứng tác của Vũ Kim Thanh và Phạm Thúy Vinh ( phần 18)

Phần 18   Tôi đã thử nghiệm ứng tác cùng nhà thơ Phạm Thúy Vinh …