Saturday, January 29, 2022

Thông Báo

Kỷ niệm lần thứ 75 ngày Cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng ngày Quốc khánh 2 – 9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam, ngày mà Bác Hồ thay mặt toàn dân Việt Nam long trọng tuyên bố với toàn thế giới tại quảng trường Ba Đình hôm 2 / 9 / 1945  : Nước Việt Nam đã giành được độc lập, xóa bỏ hoàn toàn nghìn năm Bắc thuộc, xóa bỏ ách đô hộ trăm năm của thực dân Pháp, phát xít Nhật, chấm dứt hoàn toàn chế độ quân chủ mấy trăm năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam,  nay là nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam .Nhân dịp này, đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ái nhĩ Lan tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc khánh 2 – 9 lần thứ 75 tại New Zealand House , London SW1Y 4TEvào chiều ngày 01/09/2020 lúc 15.30 ( được tổ chức trong 15 phút, mong mọi người tới dự đúng giờ ).T/M BCH  Phó chủ tịch Chuân Và Chung.