Thích ứng an toàn với dịch: Mở cửa hàng quán, đi lại như thế nào?

VietNamNet-13/10/2021

Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với nhiều biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch.

Cần những lãnh đạo dám nghĩ, dám làm vì dân trong đại dịch

Lực lượng quân đội tăng cường cho TP.HCM rút quân từ hôm nay

Phó Chủ tịch Hà Nội tiết lộ thời điểm Thủ đô mở cửa trở lại

Thu Hằng

Tạm thời không áp dụng Chỉ thị 16, chia 4 cấp độ thích ứng an toàn

Tạm thời không áp dụng Chỉ thị 16, chia 4 cấp độ thích ứng an toàn

Leave a Reply