Thế giới đồng lòng

Hỡi những kẻ đang giấu tay che mặt
Nhào nặn lên Quỉ dữ Corona
Hàng triệu người đã gục ngã xót xa
Cả thế giới nổi phong ba căm giận.

Trái đất này đang xanh tươi bất tận
Thành phố miền quê lận đận xiết rên
Thế giới đồng lòng quyết chí đứng lên
Diệt Virus giặc tàng hình Vũ Hán.

Lịch sử vàng quân dân không ngao ngán
Diệt xâm lăng gìn giữ vẹn sơn hà
Đến bây giờ chúng bay đến mọi nhà
Tim phổi nóng hồng tươi thề quyết chiến.

Y Bác sĩ là Thiên thần cống hiến
Tâm sức mình chỉ có tiến không lùi
Các ngành giới cũng gạt hết ngậm ngùi
Vào trận tuyến không vương mùi bom đạn

Tình yêu thương đúc kết thêm dầy dạn
Dìu dắt nhau vượt hoạn nạn khôn lường
Vũ khí vi trùng toàn dân đã tỏ tường
Bộ mặt thật lũ bạo cường nguy hiểm.

Ngày tàn tạ của chúng bay đã điểm
Khoa học gia chế thuốc trừng trị mày
Người bên người đồng lòng chấp hành ngay
Muôn kế sách chung tay giành hạnh phúc.

Vũ kim Thanh
London 2/4/2020