Saturday, August 15, 2020

Tháng bẩy nghĩa tình

Tháng Bẩy bát ngát hương trầm
Khói nghi ngút quyện khấn thầm vong linh
Đất nước bao cuộc chiến chinh
Anh hùng nước Việt hiển linh chốn nào?
Đổ bao xương trắng máu đào
Giữ gìn Tổ quốc dạt dào niềm vui
Chẳng quản thân xác dập vùi
Đạn bom tàn ác chẳng lùi bước đi
Đánh giặc gian khổ xá chi
Non sông bền vững sầu bi chẳng nề
Chiến binh biền biệt không về
Nhân dân muôn thuở tràn trề yêu thương
Người về cưỡi cánh khói hương
Vài giây cũng đỡ gió sương lạnh lùng
Âm dương cách trở mịt mùng
Còn dân còn nước tiệc tùng cúng dâng
Nghĩa tình vàng đá lâng lâng
Tung cánh bay lượn chín tầng mây xanh
Sử vàng ghi khắc hùng anh
Hồn thiêng sông núi vang danh muôn đời.

Vũ kim Thanh
London 1/7/2019