Sự kiện không thể nào quên.

Sự kiện không thể nào quên .
Vào những ngày giữa năm 2017 , khi mọi hoạt động của hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh đang bận rộn như chuẩn bị tổ chức Mái Ấm Việt lần thứ 8 vào tháng 6 và giải bóng đá cộng đồng lần thứ 2 vào 31/7 và trung thu cho các cháu sẽ được tổ chức vào tháng 10/2017.
Ấy thế mà ông ĐS Thảo yêu cầu BCH hội phải làm lại dự thảo điều lệ với ý kiến chỉ đạo của ông là phải tương tự như dự thảo của Tiệp với số thành viên BCH trên 25 người , không hề đề cập tới đạo đức , nhiệt tình …Chuẩn bị cho đại hội
Ngày cuối tháng 7, ông có tiếp một nhóm người trong đó có cả những người không phải là hội viên của hội, rồi ông đến tận sân bóng đang tổ chức thi đấu của giải bóng đá cộng đồng lần thứ 2 để triệu tập BCH huấn thị chủ trương đoàn kết để tổ chức đại hội và yêu cầu chủ tịch hội phải viết giấy mời sẵn có chữ ký và đóng dấu hội để ông Thảo gửi mời . Vì tin thiện trí của ông , chủ tịch Thành viết sẵn và ký nhưng không đóng dấu hội ( để trống tên người được mời theo yêu càu của ông Thảo )
Ai ngờ ông Thảo đã tự điền danh sách người đến họp mà không thông báo cho chủ tịch hội biết là những ai .Trong đó có những người đã có tiền án , có người đã bị BCH đương nhiệm bãi miễn tư cách thành viên BCH vì không hề tham gia sinh hoạt hội trong mấy năm gần đây ( vi phạm điều lệ hội ) , có người không đủ đạo đức ( đại hội không bầu vào BCH liền quay ra đòi ngay tiền đóng hội phí trước khi vào đại hội ) và số còn lại không phải là hội viên hội .
Ông đã chủ trì buổi họp sáng ngày 20/8/2017 . BCH chỉ được biết đại sứ Thảo triệu tập , còn nội dung thì không . Tham dự BCH có 6 vị , còn lại 13 người không phải là hội viên , có người không trong danh sách mời cũng tự ý tham dự ( ông Nguyễn Bảo ) và ông Thảo chỉ định các tiểu ban trong đó tiểu ban nội dung thì có 2 người ( 1 không hội viên ,1 không BCH
Với ý tưởng của ông Thảo gần 80 ngàn người Việt đang sống , làm việc , học tập trên toàn UK đều là hội viên của hội , nên BCH sẽ bầu trên 25 người …( có ý kiến cho là quá nhiều )
Ông chủ tọa buổi họp , ông chỉ định ban bệ , ông phân công từng cá nhân trong từng ban bệ
Ông chỉ định thư ký buổi họp là anh Minh Đức , nhưng khi trình toàn bộ văn bản buổi họp lên ông duyệt thì ông yêu cầu sửa lại Chủ tọa buổi họp là hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh chứ không phải ông , yêu cầu chủ tịch hội ký vào văn bản đó .Vô lý hết sức .
Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức từ thiện , không vụ lợi , phi chính trị , độc lập và tự quản , đại diện cho người Việt Nam sống , làm việc hợp pháp tại Anh . Hội đã đăng ký tư cách pháp nhân để hoạt động và được chính quyền nước sở tại thừa nhận .
Ông can thiệp quá sâu vào công việc của hội đoàn tại hải ngoại , có chừng mực vẫn hơn .
Chúng tôi đang chuẩn bị tiến tới tổ chức đại hội nhiệm kỳ 8 trong thời gian sớm nhất , trong khuôn khổ điều lệ đã được thông qua trong đại hội 7 .
Tiêu chí của đại hội 8 là chọn người có đức , có tài , có tâm , có nhiệt tình để tham gia BCH
để xây dựng hội , xây dựng cộng đồng việt Nam tại Vương quốc Anh đoàn kết , vững mạnh Vậy xin hỏi ông có tổ chức nào khi đại hội lại có những thành phần không phải hội viên được tham dự không ? Đành rằng hội người Việt tại Anh là một tổ chức cho mọi người Việt sinh sống hợp pháp , làm việc , học tập đều được tham gia sinh hoạt với điều kiện là bản thân người đó tuân thủ điều lệ của hội , tự nguyện gia nhập hội thì mới là hội viên , mới được tham dự đại hội .
Dù sao tổ chức hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là tổ chức hội có đăng ký tư cách pháp nhân với chính quyền sở tại và được công nhận hoạt động . Mong ông nên có chỉ đạo đúng mức và tôn trọng mọi tổ chức hội dù là hội lớn hay nhỏ … Hội viên của hội

Authored by: Chuan Chung