Saturday, February 23, 2019

Sao người đi mãi

SAO NGƯỜI ÐI MÃI

Tôi vẫn ngồi đây với đêm dài
Trải lòng mong đợi bóng hình ai
Tình còn hay mất tôi nào biết 
Tim thiết tha kêu nhớ thương hoài

Người đi…đi …mãi không trở lại
Thơ lệ tôi buồn một thành hai
Trăng lén trùm chăn ,sương tê tái
Bao giờ gặp lại tia nắng mai ?

Nhấn phím tơ xưa dư âm ngại
Kiếp nào nhung nhớ mới nguôi ngoai
Niềm tin như xa rời cõi sống
Ðể lại cho tôi nỗi trần ai .

Người đi …đi mãi…không trở lại
Tôi vẫn ngồi đây …
Với đêm dài ….

Vũ kim Thanh

Check Also

Chùm thơ HaiKu ứng tác của Vũ Kim Thanh và Phạm Thúy Vinh ( phần 18)

Phần 18   Tôi đã thử nghiệm ứng tác cùng nhà thơ Phạm Thúy Vinh …