Sunday, November 28, 2021

Sách về 10 thế kỷ Việt Nam trong chính sử Trung Quốc

VNExpress-26/7/2020

“Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa” là một trong số tác phẩm mới về khuyết sử, do Cao Tự Thanh dịch.

Nhà nghiên cứu làm việc trong 15 năm để hoàn thiện bản dịch ra mắt độc giả hồi tháng 3. Đầu tháng 7, sách được tái bản và là một trong những ấn phẩm bán chạy, được bạn đọc quan tâm của Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP HCM.

Tác phẩm được tìm lọc trong bộ Nhị thập tứ sử (Hai mươi bốn bộ sử) gồm chính sử các triều đại ở Trung Quốc, chủ yếu là bốn bộ Tống sử, Nguyên sử, Minh sử và Thanh sử cảo. Cao Tự Thanh cho biết năm 2005, ông được giáo sư Li Tana, Australia, tặng bộ sách – một tài liệu đối chiếu những mảnh khuyết sử Việt Nam.