Phân ưu với gia đình bác gái Lê Quang Vinh

Phân ưu với gia đình bác gái Lê Quang Vinh

Phân ưu với gia đình bác gái Lê Quang Vinh

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hôi Người Việt Nam tại Anh xin thành kính phân ưu với gia đình bác gái Lê Quang Vinh (nhủ danh Nguyễn Thị Mùi) vừa qua đời vì tuổi già ngày 15/08/2010 hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ tang đã được cử hành lúc 9g30 tại Leverton & Sons, 212 Eversholt Street NW1 và 11g30 tại Golders Green Crematorium, London NW11 ngày 21/08/2010.

Cầu mong hương linh bác Vinh gái sớm lên cõi niết bàn.

Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn Hội Người Việt Nam Tại Anh

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *