Tuesday, December 18, 2018

Phần 1 – Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa, Dubai

Check Also

Quan hệ Anh – Việt trước năm 1858: Góc nhìn của người Anh

Công ty Đông Ấn Anh tại Kẻ Chợ (Thăng Long) (1683-1697). Nguồn: S. Baron, “A …