Saturday, November 28, 2020

Phần 1 bộ phim với 5 tập có tên ‘Khát vọng độc lập tự do’ của dân tộc Việt Nam

VietNamNet-17/5/2020

Hãy bấm vào đây để xem: Phim tài liệu ‘Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình’  (25 phút)

Nhớ bấm vào hình cái loa để có âm thanh và hình vuông bên phải để mở rộng màn hinh.