Bài viết mới nhất

Mạng lưới Vietnam-UK

  MẠNG LƯỚI VIỆT NAM – ANH QUỐC Các Chủ tịch danh dự:                                  Phó Chủ tịch: Đại sứ Vũ Quang Minh                                   Ông Warwich Moris Ông Len Aldis                                                  Ông  Peter Lacy   Chủ tịch điều hành: Ông Ben Chapman Thư ký thường trực: Ông Đỗ Hoàng Linh   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ngày 19 tháng hai năm 2013 Trong vài năm …

Read More »

Táo quân lên chầu muộn .

                  TÁO  QUÂN  LÊN  CHẦU  MUỘN           Đang thẫn thờ trước cổngThiên Đình , tưởng là lên muộn phải về không , giơ tay xem đồng hồ còn những 30 phút nữa mới hết giờ Ngọc Hoàng nghe báo cáo ,  mà cửa đã đóng nhưng then chưa cài . Táo đẩy cửa định ngó vào thì đã bị …

Read More »