Saturday, February 23, 2019

Bài viết mới nhất

Tin nhanh

Tin nhanh : Quyên góp quỹ trái tim cho em cuối năm 2012 tại V club và nhà hàng Linh Nhung tại London được £3970 . Hội đã gửi về Việt Nam cuối tháng 1 / 2013 . Đã được đài VTV tiếp nhận và đã phát trên VTV4 trong chuyên mục “Trái tim cho em” từ ngày 23 /2 …

Read More »

Vietnam – UK Network

VIET NAM – UK  NETWORK Honorary Presidents:                        Vice-Chairmen: Ambassador Vu Quang Minh          Mr Warwick Morris Len Aldis                                              Mr Peter Lacy   Executive Chairman:                         …

Read More »