Những số báo Hội các năm 1980 -90

Những số báo Hội các năm 1980 -90

Những số báo Hội các năm 1980 -90

Hướng Về Nguồn tháng 7 -1988

Hướng Về Nguồn tháng 8 – 1988

Hướng Về Nguồn tháng 11 -1988

Hướng Về Nguồn tháng 1 – 1989

Hướng Về Nguồn tháng 4 – 1989

Hướng Về Nguồn tháng 4 -1990

Hướng Về Nguồn tháng 8 -1990

Báo dạng pdf (cần Adobe Acrobat Reader để đọc) sẽ mở trang mới khi bấm vào.

Bạn có thể SAVE vào PC để có thể đọc không cần nối mạng.

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *