Người Việt tại Anh mừng xuân Ất Dậu

Người Việt tại Anh mừng xuân Ất Dậu

Người Việt tại Anh mừng xuân Ất Dậu

 

 

 

Mừng năm mới Ất Dậu

Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Anh đã tổ chức đón mừng năm mới Ất Dậu với người Việt tại Anh tại

Đại sứ quán Việt Nam.

 

 

Hình trên : Đại sứ Trịnh Đức Dzụ đang nói chuyện với Việt kiều và bạn bè Anh.

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.