Thursday, January 17, 2019

Người Việt tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc tại London, Anh Quốc.


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Thân mời các bạn xem clip NGƯỜI VIỆT LẠI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC TẠI LONDON ,ANH QUỐC.(8-6-2014)

Check Also

Người Việt bốn phương: Vũ Kim Thanh – Tình yêu nồng nàn với nghệ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *