Người mang tên dòng sông

Có một dòng sông tôi yêu từ thơ ấu
Ðến bây giờ lại gặp lại dòng sông
Vẫn nhẫn nại chở phù sa sự sống 
Toả muôn nơi nuôi dưỡng các cánh đồng
Tôi tự hỏi đời thường hay aỏ mộng
Trái tim tôi rung động bởi dòng sông
Con sóng Hồng vỗ vào đời hưu quạnh
Càng tăng thêm sức mạnh trổ hương nồng
Miền đất lạ nhánh thơ gầy mơ mộng
Cám ơn người … Mang đến một dòng sông .

Vũ kim Thanh

Check Also

Tình vỡ

  Tình vỡ như bọt sóng Trong đại dương bao la Chỉ còn những con …