Người Hải Phòng khắp 5 châu hướng về thành phố quê hương

Cách đây tròn 65 năm, ngày 13-5-1955, những tên lính Pháp cuối cùng xuống bến Nghiêng lên tàu rời khỏi Hải Phòng. Đánh dấu mốc son Hải Phòng hoàn toàn được giải phóng. Từ đây, người Hải Phòng làm chủ quê hương, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng năm nay, những người con Hải Phòng ở bốn phương trời, khắp các quốc gia, châu lục đều hướng về thành phố, tự hào với sự phát triển, chuyển mình bứt phá của quê hương.

Nguồn : http://baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=36395&cat=128&fbclid=IwAR2aCoZmIh1z-vNadmvWDzcbR_2sP5ZfWZHaTjBPAI3gsuLAJSiP1rOzKTI