Mỏ kim cương Diavik, Canada

Check Also

Chùm thơ Haiku ứng tác của Vũ Kim Thanh và Phạm Thúy Vinh (Phần 22)

Tôi đã thử nghiệm ứng tác cùng nhà thơ Phạm Thúy Vinh thì thấy có …