LỄ TƯỞNG NIỆM 129 NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI LONDON.

Hôm nay thứ bẩy ngày 18/05/2019 tại số 80 New Zealand House,Haymaket, London SW1 Y4TQ, đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 129 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1895-19/05/2019) một cách trọng thể . Ông Doãn Hoàng Minh, phó đại sứ đã dẫn chương trình tưởng niệm trang trọng này .
Ông Trần Ngọc An Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , tại vương quốc Anh và Bắc Ireland đã giới thiệu về tiểu sử chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng xưa ra đi tìm đường cứu nước, đã có thời gian sinh sống và làm việc tại London ở khu vực này, Ông giới thiệu về chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói và có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và thống nhất đất nước. Hiện nay rất nhiều nơi trong và ngoài nước xây dựng tượng đài tưởng niệm, cùng nhiều tên đường phố được đặt tên người để ghi nhớ công ơn của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tiếp đó ông Chuân Và Chung, là thư ký trong ban thường vụ, đại diện cho Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh phát biểu cảm tưởng về những năm tháng trong thời kỳ đi học và công tác,ông đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, đem hết sức mình ra phục vụ công tác và phục vụ cộng đồng thật tốt đẹp, để không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ trong công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quổc Việt Nam ngày càng tươi đẹp.
Chị Nguyễn Bảo Châu là chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, cũng có lời phát biểu đại diện cho sinh viên đang học tập và công tác tại Anh quốc , sẽ noi theo gương sáng của Bác Hồ, cố gắng học tập tốt, lao động tốt để xứng đáng là cháu ngoan của Bác, rèn luyện trí năng tốt, đạt nhiều thành tích trong học tập để tương lai giúp được nhiều lợi ích cho quê hương đất nước hùng cường và hạnh phúc.
Buổi tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đầm ấm và thắm tình thân ái của các cán bộ , nhân viên, sinh viên, cùng bà con Việt kiều, để lại trong lòng mọi người ấn tượng một vị anh hùng dân tộc, với bao công lao trong sự nghiệp xây dựng và giữ gìn non sông gấm vóc Việt Nam .

Vũ Kim Thanh


Ông Doãn Hoàng Minh, phó đại sứ đã dẫn chương trình tưởng niệm trang trọng này .

 

Ông Trần Ngọc An Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại vương quốc Anh và Bắc Ireland đã giới thiệu về tiểu sử Hồ Chí Minh trong những năm tháng xưa ra đi tìm đường cứu nước, đã có thời gian sinh sống và làm việc tại London ở khu vực này, Ông giới thiệu về chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói và có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và thống nhất đất nước. Hiện nay rất nhiều nơi trong và ngoài nước xây dựng tượng đài tưởng niệm, cùng nhiều tên đường phố được đặt tên người để ghi nhớ công ơn của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 

Ông Chuân Và Chung, là thư ký trong ban thường vụ, đại diện cho Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh phát biểu cảm tưởng về những năm tháng trong thời kỳ đi học và công tác,ông đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, đem hết sức mình ra phục vụ công tác và phục vụ cộng đồng thật tốt đẹp , để không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ trong công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quổc Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Chị Nguyễn Bảo Châu là chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, cũng có lời phát biểu đại diện cho sinh viên đang học tập và công tác tại Anh quốc , sẽ noi theo gương sáng của Bác Hồ, cố gắng học tập tốt, lao động tốt để xứng đáng là cháu ngoan của Bác, rèn luyện trí năng tốt, đạt nhiều thành tích trong học tập để trong tương lại giúp được nhiều lợi ích cho quê hương đất nước hùng cường, hạnh phúc.

Check Also

Thiếu nữ Việt được cho là mất tích ở Anh: Bố mẹ cô bé nói gì?

Hình ảnh chân dung Linh được sử dụng để làm hồ sơ do bố mẹ …